Търсене


Начален период Краен период

Архив


 • 19.10.2020 Пускане в реална експлоатация на нова версия на Системата за управление на идентичностите и достъпа (СУИД)

  Уважаеми потребители,

   

  Във връзка с пускане в реална експлоатация на нова версия на Системата за управление на идентичностите и достъпа в периода от 10:00 до 19:00 часа на 12.09.2020 г. и от 10:00 до 13:00 часа на 13.09.2020 г., са възможни кратки временни прекъсвания на функционалностите за системата свързани с регистрацията и управлението на регистрациите на икономическите оператори (Работен портал).

   

  В посочения период не се очаква да бъде засегната функционалността свързана с автентификацията и достъпа на икономическите оператори до информационните системи на Агенция „Митници“ и DG TAXUD.

   

  След приключване на внедряването, считано от 14.09.2020 г., новите регистрации за връзка тип „система-система“ ще бъдат заявявани и изграждани в съответствие с публикуваните на E-Портала на Агенция „Митници“ - Ръководство за външни потребители и Спецификация за изграждане на S2S връзка за икономическите оператори.

   

  Изградените и съществуващи към момента връзки тип „система-система“ ще продължат да функционират.

   

  При необходимост от съдействие, можете да се обръщате на e-mail: servicedesk@customs.bg, тел: +359 2 98594980, web: https://servicedesk.customs.bg/ или на Е-портала на Агенция „Митници“ в секция Документи > Актуални документи > Регистрация.

   

  Новата версия на Системата за управление на идентичностите и достъпа е изградена като част от Дейност 1 по проект Надграждане на основните системи на Агенция "Митници" за предоставяне на данни и услуги – БИМИС (фаза 2).

   

  Покажи
 • 02.10.2020 ТЕСТ НОВИНА

  ТЕСТ НОВИНА

  Покажи
 • 22.07.2020 ВАЖНО! Нови банкови сметки на Агенция "Митници", валидни от 01.08.2020 г.!

  От 01.08.2020 г. ТД Северна морска и ТД Тракийска ще работят с нови банкови сметки.


  Списък на номерата на новите банкови сметки можете да намерите в Информация за бизнеса/ Банкова информация/Банкови сметки


  До 31.07.2020 г. (включително) преводите ще се правят към досегашните банкови сметки. Преводи, наредени след 31.07.2020 г. по досегашните банкови сметки, ще бъдат връщани към сметките на наредителите.

  Покажи
 • 17.06.2020 Спиране на електрозахранването в сградата на ТД Северна Морска в периода от 09:00 до 16:00 часа на 20.06.2020 г.

  Във връзка с планирана профилактика в периода от 09:00 до 16:00 часа на 20.06.2020 г. /събота/ ще бъде спряно електрозахранването в сградата на ТД Северна Морска. Предвид неработоспособността на работните станции на МП Пристанище Варна (BG002005), се преминава към авариен режим на работа за посочения период.

   

  Покажи
 • 07.05.2020 Инсталиране на версии на модули СУА и Възстановяване на БАЦИС

  ТЕСТ новина

  Покажи
 • 28.04.2020 Внедряване версия на модул СУА от БАЦИС на 29.04.2020 г.

  Уведомяваме Ви, че на 29.04.2020 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версия на модул СУА от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители

  Покажи
 • 11.02.2020 Тест новина

  Уведомяваме Ви, че на 15.02.2018 г. в периода от 01.00 часа до 09.00 часа ще бъде спряна работата на модул EMCS на БАЦИС във връзка с внедряване на версии на модули EMCS и SEED, свързани с преминаването към Фаза 3.3 на EMCS. Актуализираните изисквания към обменяните съобщения в рамките на фазата са публикувани на входа на БАЦИС на реална и тестова среди и на е-портала на Агенция „Митници”.

   

  В периода от 08.00 до 09.00 часа ще бъде спряна работата на БАЦИС във връзка с инсталиране на версия на модул СУА с реализирани промени, свързани с преминаването към фаза 3.3 на EMCS.

  Покажи
 • 10.02.2020 Внедряване на фаза 3.4 на EMCS

          На 13.02.2020 г. в периода от 01.00 часа до 08.30 часа ще бъде спряна работата на модули EMCS и SEED от БАЦИС във връзка с внедряване в експлоатация на Фаза 3.4 на EMCS. Актуализираните изисквания към обменяните съобщения в рамките на фазата са публикувани на входа на БАЦИС на реална и тестова среди и на е-портала на Агенция „Митници”.

           В периода от 07.30 до 08.30 часа ще бъде спряна работата на всички модули на БАЦИС във връзка с инсталиране на версия на модул СУА с реализирани промени, свързани с преминаването към фаза 3.4 на EMCS.  

  Покажи
 • 10.02.2020 Тест публикуване на новина

  Тест публикуване на новина, във връзка с неработоспособност на система...

  Покажи
 • 19.11.2019 Тест 11347

  Тест 11347, публикуване на новини.

  Покажи
 • 19.11.2019 Планирана годишна профилактика на трансформаторен пост

  На 23.11.19 г. (събота) от 09:00 до 17:00 часа, поради годишна профилактика на трансформаторен пост, обслужващ сградата на Министерството на финансите,
  е възможно да има прекъсване на интернет свързаността към Агенция „Митници“. Вследствие на това е възможно, в посочения период, да има нарушение на възможността за подаване на документи по електронен път към информационните системи на Агенцията, в това число и достъпа до Е-Портала на Агенция "Митници".

  Покажи
 • 13.11.2019 RSS абонамент

  Добавен е нов RSS канал "Новини", за който може да се абонирате...

  Покажи
 • 05.11.2019 Инсталиране на версия на модули Възстановяване и EMCS от БАЦИС на 06.11.2019 г.

  Уведомяваме Ви, че на 06.11.2019 г. в периода от 08.00 часа до 09.00 часа във връзка с инсталиране на версии на модули Възстановяване и EMCS от БАЦИС са възможни прекъсвания в услугите, предоставяни от системата на външни и вътрешни потребители.

  Покажи
 • 05.11.2019 Подновяване на RSS абонамент

  Уважаеми потребители,

   

  Във връзка с въвеждане в експлоатация на новия Е-Портал на Агенция "Митници" Ви информираме, че следва да обновите своя RSS абонамент с цел получаване на актуална информация за статуса на работоспособност на информационните системи на Агенция „Митници“, както и публикуване и/или актуализация на документи.

   

  Допълнителна информация за начина на абониране може да намерите в секция "Как да?".
  Агенция „Митници“ предоставя два RSS канала, за които можете да се абонирате от ТУК.

  Покажи
Страница